Verslag 2daagse en nieuw bestuur

Verslag 2daagse en nieuw bestuur

Ieder jaar komen alle opleiders twee dagen samen om met elkaar in gesprek te gaan over de methodiek Beeldcoaching, onderwijs en leren. Afgelopen december hebben wij wederom twee inspiratievolle dagen beleefd. Samen met psycholoog Job Boersma hebben we ons verdiept in het fenomeen micro-expressie. Aan de hand van allerlei beeldmateriaal analyseerden we micro-expressies. Dit zijn minimale non-verbale signalen die je iets vertellen over wat andere mensen voelen, (ver)oordelen en wat zij belangrijk vinden. We bestudeerden zeven universele emoties:
*blijdschap
*verbazing
*minachting
*boosheid
*walging
*angst
*verdriet.
We ervaarden een verdieping en verrijking voor ons werk als Beeldcoach.

Daarnaast zijn we ‘op reis’ geweest met publicist Saskia Maarse. Zij heeft ons de Nederlandse cultuur laten ervaren in relatie tot andere culturen. Saskia heeft ons een spiegel voorhouden, want: Wat weten we zelf van Nederland? Waar komt bijvoorbeeld onze agendacultuur vandaan? Wie is hier eigenlijk de baas? En waarom overleggen we zoveel? Op enthousiaste wijze heeft Saskia ons laten zien wat we kunnen leren van zowel onze eigen cultuur als van andere culturen op het gebied van communicatie, emoties, vertrouwen en omgangsvormen.

Dit jaar was het een bijzondere tweedaagse door een volledige wisseling van het bestuur. De oprichters Frans Faber, Christine Brons, Jan Vermeij en Freek Velthausz namen afscheid. Op feestelijke wijze werden zij bedankt voor het verenigen van de opleiders, de ontwikkeling van de methodiek en alle inspiratie. Zij zijn vanaf nu erelid.

Erelidmaatschap voor oud-bestuursleden


Met dankbaarheid aan hun voorgangers zetten Annemarie Gielen, Mariëlle Dekker, Anne Floor Schoemaker en Lucy Geurds (nieuwe bestuursleden) en alle opleiders van ons collectief dit mooie werk voort.

Het nieuwe bestuur
Beeldcoaching