Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor het laatst gewijzigd op: datum 26 oktober 2018

Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching , gevestigd te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website      :           www.beeldcoaching.com
Adres           :           Gerolaan 75, 3707 SJ Zeist

Functionaris gegevensbescherming: Bereikbaar via het secretariaat van het Collectief: T. 06 – 22 69 46 76

Persoonsgegevens:

Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching verwerkt  uw persoonsgegevens zodat u gebruik kunt maken van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken (opleidingsgegevens, werkomgeving).
 • Betaalgegevens zoals bankrekeningnummer of factuuradres
 • Gegevens m.b.t. werk zoals schooladres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, of andere gevoelige persoonsgegevens. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het secretariaat info@beeldcoaching.com dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het plannen van de door u gewenste activiteit
 • Het afhandelen van de betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief of incidenteel reclame
 • Om contact met u op te kunnen nemen in het belang van het uitvoeren van de dienstverlening
 • Het verwerken van gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn.
  De volgende persoonsgegevens worden verzameld:
  Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, locatiegegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching werkt niet met geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard. De gegevens van leden van de stichting worden bewaard tot beëindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching verstrekt, conform ons Gedragsconvenant, uitsluitend gegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van u persoonsgegevens sturen naar info@beeldcoaching.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Collectief Beeldcoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-oersoonsgegevens/tipo-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Beeldcoaching