Opleiders

Opleiders

De erkende opleiders Beeldcoaching van het Opleiders Collectief hebben zich geconformeerd aan de afspraken rondom kwaliteitszorg, persoonlijk leren en onderlinge samenwerking.
Dat betekent dat iedere opleider van het Collectief hoogwaardige opleidingen Beeldcoaching aanbiedt, die voldoen aan de eisen die van je een goede opleiding mag verwachten.
De opleiders van het Collectief staan garant voor samenwerking, innovatie, opleiding en beoordeling van  mensen die een opleiding Beeldcoaching bij hen volgen.

Beeldcoaches die hun beeldcoach-opleiding bij het Collectief met goed gevolg hebben afgerond kunnen zich laten registreren als erkend Beeldcoach in  het Register Beeldcoaching van het Opleiderscollectief.

De opleidingen Beeldcoaching van het Opleiders Collectief worden erkend door:

  • CRKBO
  • Schoolleidersregister PO
  • FCB Kinderopvang
Beeldcoaching