Wat Beeldcoaching is

Wat Beeldcoaching is

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching die aansluit bij de nieuwe
mogelijkheden van de beeldcultuur. Daarbij gaat het niet alleen over video maar ook
over foto’s, social media en het beeld dat iemand oproept.
 
Beeldcoaching combineert microanalyse met macroanalyse en heeft een open, creatieve aanpak met behulp van beeld. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opgroeien van kinderen. Beeldcoaching heeft zowel een pedagogische  als didactische insteek en wil maatschappelijk betrokken zijn. Ze wordt gebruikt voor vernieuwing, verandering en verbetering van werk- en praktijksituaties.

Het gaat daarbij niet om de logica van het interpreteren van beeld maar om de dialoog over het beeld.
Het gaat niet om het vinden van het ‘juiste antwoord’ maar om het onderzoeken van mogelijkheden.
Samenwerking, inspiratie, creativiteit en het vinden van oplossingen geven energie en zijn de ‘tools’ van de beeldcoach. Het geeft een ander perspectief op de realiteit, maakt ‘los’ en zet echt in beweging.
Beeldcoaching creëert ruimte wat de weg vrijmaakt voor krachtige veranderingen.
 
Alle vormen van onderwijs, kinderopvang, gezinnen en buurten zijn het werkveld.
Partners voor het gesprek zijn leraren, docenten, pedagogisch medewerkers, leerlingen, kinderen, ouders, sociaal werkers, opleiders, buurtwerkers en families.
Opleiding en praktijk bieden een continuüm van mogelijkheden. Beeldcoaching haalt kracht naar boven en zorgt voor ruimte.

Beeldcoaching